Hỗ trợ khách hàng

    • Tư vấn thiết kế

    • Tư vấn thiết kế

    • Hỗ trợ CXND

    • Hỗ trợ CXND

0903813337

Tư Vấn Kiến Trúc

Chủ đầu tư:  Bà Kim Anh Địa điểm:  Hà Nội Diện tích:  13m x 13m Thiết kế:  KTS. Trần Hoài

Chủ đầu tư:  Bà Dương Thị Yến Địa điểm:  Hải Dương Diện tích:  15m x 14m Thiết kế:  KTS. Trần Hoài

Chủ đầu tư:  Ông Lực Địa điểm:  Hà Nội Diện tích:  13m x 21m Thiết kế:  KTS. Nguyễn Văn Phúc

Chủ đầu tư:  Chị Thủy Địa điểm:  Định Công - Hà Nội Diện tích:  9m x 14.5m Thiết kế:  KTS. Trần Hoài

Địa điểm:  Ngõ 55 Hoàng Hoa Thám Diện tích:  6m x 20 m

Chủ đầu tư:  Chị Lan Địa điểm:  Định Công - Hà Nội Diện tích:  4.5m x 12.5m Thiết kế:  KTS. Nguyễn Văn Phúc

Chủ đầu tư:  Mr.Khang Tuấn Địa điểm:  Văn Cao - Hà Nội Diện tích:  8m x 10m Thiết kế:  KTS. Trần Hoài

Chủ đầu tư:  Ông Đức Địa điểm:  An Khánh - Hà Nội Diện tích:  17.5m x 22m Thiết kế:  KTS. Lưu Giang Nam

Bookmark and Share