Hỗ trợ khách hàng

    • Tư vấn thiết kế

    • Tư vấn thiết kế

    • Hỗ trợ CXND

    • Hỗ trợ CXND

0903813337

Tư Vấn Kiến Trúc

Chuyên mục: Thiết kế nhà ống                                                                                      Diện tích xây: 65(m2)                                                                     Tổng diện tích sàn: 210(m2 )

Chuyên mục: Thiết kế nhà ống Diện tích xây: 100(m2) Tổng diện tích sàn: 250(m2 )

Chuyên mục: Thiết kế nhà ống Diện tích sàn: 40 (m2) Tổng diện tích xây dựng: 140 (m2 )

Chuyên mục: Thiết kế biệt thự Diện tích sàn: 65(m2) Tổng diện tích xây dựng: 150(m2 )

Chuyên mục: Thiết kế biệt thự Diện tích xây: 120(m2) Tổng diện tích sàn: 420(m2 )

Chuyên mục: Diện tích xây: 135(m2) Tổng diện tích sàn: 270(m2 )

Chuyên mục: Thiết kế biệt thự Diện tích xây: 85(m2) Tổng diện tích sàn: 265(m2 )

Chuyên mục: Diện tích sàn: 130(m2) Tổng diện tích xây dựng : 550(m2 )

Bookmark and Share