Hỗ trợ khách hàng

    • Tư vấn thiết kế

    • Tư vấn thiết kế

    • Hỗ trợ CXND

    • Hỗ trợ CXND

0903813337

Tin tức CXNĐ

Nhà thầu: Cung Cấp, Thử Tĩnh & Ép Cọc BTLT D350

Nhà Thầu: Thiết kế & Thi công trọn gói

Nhà Thầu: Cung cấp, thử tĩnh tải và ép cọc đại trà

Nhà Thầu: Thiết kế & Thi công Nội Thất trọn gói

Nhà Thầu: Cung cấp, thử tĩnh tải và ép cọc đại trà

Nhà thầu thi công phần thô + nhân công hoàn thiện, khỏi công vào ngày 1.6.2013 đúng ngày quốc tế thiếu nhi!

Thi công phần nội thất shop socola, bán hàng lưu nhiệm. Ngày 06.06.2013

Nhà thầu thi công trọn gói, vào ngày 15.05.2013 

Bookmark and Share