Hỗ trợ khách hàng

  • Tư vấn thiết kế

  • Tư vấn thiết kế

  • Hỗ trợ CXND

  • Hỗ trợ CXND

0903813337

Công ty Cổ phần Công nghệ GEN

 

Công ty Cổ phần Công nghệ GEN


logo

Công ty TNHH tư vấn Xây Dựng Việt là một trong những công ty tư vấn, thiết kế thi công trong lĩnh vực xây dựng, là công ty sáng lập diendanxaydung.com, cungxaynhadep.com, kho xây dựng Việt, Diễn đàn địa ốc Việt Nam là trong gruop của VIETCONS.


Với quy môt quy mô lớn, số lượng thành viên gia tăng hàng ngày, khách hàng ngày càng gia tăng. GEN thấu hiểu được vấn đề quản trị khách hàng của DDXD Group và mong muốn được liên kết cùng tài trợ DDXD group xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách hàng CRM cho ngành xây dựng.


Với tâm huyết liên kết, hợp tác cùng phát triển trong suốt thời gian qua GEN và DDXD group cũng đã hoàn thiện phần mềm quản trị quan hệ khách hàng CRM cho lĩnh vực xây dựng với các tính năng sau :

Các tính năng của phần mềm CRM

 1. Quản lý khách hàng : Quản lý toàn bộ hệ thống khách hàng tiền năng, khách hàng hiện hữu, phân loại phân nhóm khách hàng theo các tiêu chí của VIETCONS
 2. Quản lý cơ hội : Quản lý các cơ hội bán hàng từ các nguồn như : Diễn dàn group, và từ các nguồn khác nhau
 3. Quản lý công việc: Trao đổi công việc thống qua hệ thống phần mềm CRM, nhằm ghi lại lịch sử giao dịch với khách hàng như : Thiết kế, thi công, tư vấn .....
 4. Quản lý Hợp đồng: Theo dõi tiến độ thi công công trình, tiến độ hoàn thành, theo dõi quá trình thanh toán của khách hàng ...
 5. Quản lý hỗ trợ: Hỗ trợ tư vấn các bản vẻ, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ khuyến nại hoặc các phải hổi của khách hàng, nhằm phục vụ cho khách hàng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
 6. Quản lý marketing: VIETCONS thường xuyên liên kết hợp tác với các đôi tác để mở các hội thảo giới thiệu sản phẩm cho chuyên ngành xây dựng vì vậy việc quản lý và đánh giá mức độ thành công và hài lòng của khách hàng luôn là tiêu chí khi xây dựng phần mềm CRM
 7. Quản lý văn bản, công văn: việc tìm kiếm các bản vẻ, hợp đồng của khách hàng thường tốn nhiều thời gian và hay bị thất lạc, việc upload trực tiếp bản vẻ, hợp đồng của khách hàng lên hệ thống phần mềm CRM giúp chúng ta lưu trữ một cách khoa học và bảo mật. Và xây dựng được thư viện điện tử trên hệ thống CRM
 8. Quản lý sản phẩm : Quản lý các sản phẩm, dịch vụ giúp kiểm soát các sản phẩm xem các sản phẩm dịch vụ nào khách hàng thường xuyên sử dụng
 9. Email : Gửi email cho các thành thành viên, các khách hàng trong các nhóm theo các tiêu chí với các mẫu mail đã tạo sẵn
Công ty Cổ phần Công nghệ GEN

 


Khách hàng tiêu biểu trong năm