Hỗ trợ khách hàng

    • Tư vấn thiết kế

    • Tư vấn thiết kế

    • Hỗ trợ CXND

    • Hỗ trợ CXND

0903813337

nguyen-chi-cong

 

 

25/10/2016

Câu hỏi:

Có ai đã sử dụng mã Định mức khoan vào đá cấp IV bằng phương pháp đập cáp nhưng mình thấy chi phí vật liệu búa khoan theo định mức ban hành theo VB 1776 và 1172 đều không hợp lý ở chỗ: - Mã AC.33342 - đường kính D800 búa khoan đá là 0,066 cái - Mã AC.33343 - đường kính D800 búa khoan đá là 0,0076 cái Theo mình hiểu mã AC.33343 có thể nhầm ( đúng phải là 0,076 cái) nhưng không biết có ai hỏi Bộ xây dựng về vấn đề này chưa

 

 

 

Trả lời:

Các câu hỏi khác khác: