Hỗ trợ khách hàng

    • Tư vấn thiết kế

    • Tư vấn thiết kế

    • Hỗ trợ CXND

    • Hỗ trợ CXND

0903813337

gialinh

 

 

10/03/2014

Câu hỏi:

nhờ các anh các chi tính hộ em mac vữa xây M100 có thí nghiệm la XM320Kg;Cát 1060Kg;Nước 260lit ma giờ em muons quy ra một mẻ trộn một bao thi ty le la như the nao áp dụng cho thung dong la 18lit

 

 

 

Trả lời:

Các câu hỏi khác khác: